Indkaldelse til ETK`s ordinære generalforsamling 2024 og stander-hejsning

Banerne er så småt ved at være klar og nu afholdes der generalforsamling og stander hejsning lørdag den 13. april 2024, kl. 11:00. I forlængelse af generalforsamlingen er der Stander Hejsning samt Selvspil på åbne ude baner. Kom og vær med, giv din mening til kende.

Indkaldelse til ETK`s ordinære generalforsamling 2024 og stander-hejsning

Dato: Lørdag den 13. april 2024
Sted: ETK Klubhuset, Esbjerg
Tid: Kl. 11.00
og i forlængelse Stander Hejsning samt Selvspil på åbne ude baner

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent & referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg:
  a. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (valgt for 1 år)
  c. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
 6. Frivillige til Udvalg
  a. Sponsorer
  b. Klubfest
  c. Medie kommunikation
 7. Eventuelt

Jf. punkt 4: Indkomne forslag må, for at kunne forlanges behandlet, være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Jf. punkt 5a:
Sidsel Albrechtsen er villig til genvalg
Christian Due er villig til genvalg
Daniel Kurland er villig til genvalg (strategi, studenter)

Jf. punkt 5b:
Michael Mex Pedersen er villig til genvalg
Hans Christian Clausen (fonds ansøgninger)

Jf. punkt 6:
Under eventuelt kan der ikke besluttes noget.

Regnskabet lægges frem i tennishallen forud for generalforsamlingen.

MØD OP OG GIV DIN MENING TIL KENDE!
Venligst giv besked på følgende email, om deltagelse, da klubben skal vide, hvor stort mødelokale der skal bookes hos SEPE. Ligeledes bestilles der lidt mad og drikke til alle deltager.

BESTYRELSEN
Henvendelser kan sendes til: etk@esbjergtennisklub.dk

Esbjerg Tennisklub

Esbjerg Tennis Klub – ETK – er stiftet i 1888 og er dermed en af de ældste Tennis klubber i landet. Med omkring 300 medlemmer er klubben samtidig en af de største i Jylland.

Personlig introduktion

Har du interesse i tennissporten, og vil du gerne se om ETK er noget for dig? Vi giver dig en rundvisning.

Bliv medlem

Bliv medlem af ETK i dag, det tager 5 minutter så er du klar til at booke baner.

Book en bane

Book baner til selvspil både inde og ude (afhængig af sæson), single og double - det er dit valg.


© Esbjerg Tennis Klub

Sponsoreret af Nobrainer Web.